Profesjonalne szkolenia dla fizjoterapeutów, osteopatów i lekarzy

Profesjonalne terapia dla pacjentów - rehabilitacja i osteopatia

Połączenie szyjno-piersiowe – regulamin

Regulamin

Zgłoszenie uczestnictwa

 • Zgłoszeniem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.fizjoszkolenia.pl.
 • Osoba zostanie wpisana na listę uczestników z dniem dokonania wpłaty za dany kurs na konto z adnotacją o jaki kurs chodzi. W przypadku wpłaty z konta które nie jest przypisane uczestnikowi wpłacający poda w adnotacjach przelewu o kogo chodzi.
 • Konto na które należy dokonać płatności:
  Alior Bank 61 2490 0005 0000 4510 8982 4253
  Fizjoklinika s.c.
  ul. Nowogrodzka 62c
  02-002 Warszawa
 • Osoba wysyłając zgłoszenie zgadza się z warunkami finansowymi oraz regulaminem szkolenia, co potwierdza w formularzu zgłoszeniowym.
 • Organizator wystawia fakturę VAT w terminie 7 dni od daty dokonania wpłaty na dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Faktura zostaje przesłana do uczestnika w terminie 14 dni poprzez pocztę elektroniczną.
 • Za otrzymane wpłaty na poczet szkolenia organizator wystawia Fakturę VAT zaliczkową która nie stanowi podstawy odliczenia jako koszt.
 • Faktura VAT końcowa jest wystawiana w dniach szkolenia (modułach szkolenia), a więc w terminie zrealizowania usługi, zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym. Faktura ta stanowi koszt dla wpłacającego i może byc odliczona jako koszt.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji w tym faktur drogą mejlową na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mejlowy.
 • W przypadku kiedy uczestnik potrzebuje fakturę w formie papierowej prześlę taką informację na adres mejlowy: fizjoszkolenia@gmail.com.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

 • Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 • Rezygnację należy złożyć poprzez wysłanie informacji na mejl fizjoszkolenia@gmail.com.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami ws. zakupów i zawierania umów przez internet – rezygnacja złożona w terminie 14 dni od daty wpłaty wpisowego na poczet szkolenia nie musi zawierać przyczyn i wiąże się ze zwrotem wpłaconych środków.
 • Przy rezygnacji złożonej w terminie 14 dni od daty wpłaty wpisowego – organizator zobowiązany jest do wykonania przelewu zwrotnego w terminie 14 dni od daty otrzymania rezygnacji oraz wystawienia faktury korygującej która to zostanie przesłana wpłacającemu drogą mejlową na co wyraża on zgodę.
 • Rezygnacja złożona później niż 14 dni od dnia wpłaty wpisowego powoduje wykreślenie uczestnika z listy, lecz wpłata nie podlega zwrotowi, niezależnie od przyczyn. Istnieje możliwość wpisania na to miejsce innego uczestnika.
 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Organizator informuje, iż nie ma obowiązku umożliwienia uczestnikowi odrobienia nieobecności w innym terminie.

Prawa i obowiązki organizatora

 • Organizator zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie w sposób rzetelny i staranny w tym zobowiązuje się do przeprowadzenia części merytorycznej jak i zapewnienia sali szkoleniowej, stołów terapeutycznych, materiałów pomocniczych, skryptów szkoleniowych w języku polskim oraz tłumaczenia szkolenia na język polski.
 • Opłata za szkolenie nie obejmuje transportu, zakwaterowania i wyżywienia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z jednoczesnym pełnym zwrotem wpłaconych środków.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia/modułu w wyjątkowych okolicznościach o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych. W przypadku gdy uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w nowym terminie zostanie mu zwrócona cała dokonana płatność.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika ze szkolenia w przypadku nie przestrzegania „Praw i obowiązków uczestnika”, zawartych w Regulaminie Szkolenia.
 • Organizator oświadcza, iż przekazane mu dane osobowe stanowią poufną informację i nie zostaną one przekazane osobom trzecim.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny szkolenia jak i osoby prowadzącej.

Prawa i obowiązki uczestnika

 • Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do przestrzegania warunków zawartych w Regulaminie Szkolenia.
 • Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do przestrzegania zachowań nie naruszających zasad współżycia społecznego i powszechnie obowiązujących norm w tym spożywania alkoholu i środków uderzających.
 • Uczestnik zobowiązuje się stosować do poleceń organizatora oraz wykładowców.
 • Uczestnik zobowiązuje się zachowywać w taki sposób, w tym wykonywać część praktyczną tak aby nie narazić na uszczerbek na zdrowiu innych uczestnikow.
 • Uczestnik odpowiada osobiście za szkody powstałe w trakcie szkolenia w tym za uszczerbek na zdrowiu innego uczestnika jak i zniszczone mienie.

Kontakt

Koordynator szkoleń

Katarzyna Dadas, Jagoda Dziekańska

tel. 533 606 606

email: fizjoszkolenia@gmail.com

Centrum Szkoleniowe

CENTRUM SPORTÓW UMYSŁOWYCH

ul. Polinezyjska 10

Warszawa-Ursynów

Google Maps

Dane do wpłat

Alior Bank 61 2490 0005 0000 4510 8982 4253

Fizjoklinika s.c.

ul. Nowogrodzka 62c

02-002 Warszawa

Wyślij potwierdzenie wpłaty

Fizjoklinika

Ul. Nowogrodzka 62c

02-002 Warszawa

tel. 533 606 606

fizjoklinika.com