Profesjonalne szkolenia dla fizjoterapeutów, osteopatów i lekarzy

Profesjonalne terapia dla pacjentów - rehabilitacja i osteopatia

International Academy of Orthopedic Medicine

Czym jest IAOM?
W 1978 roku James Cyriax i Dos Winkel założyli organizację IAAOM – International Association of Academies of Orthopedic Medicine – którą w roku 1991 przemianowano na IAOM – International Academy of Orthopaedic Medicine. Celem założycieli było stworzenie systemu stałych szkoleń z dziedziny medycyny ortopedycznej i terapii manualnej, adresowanych zarówno do lekarzy, jak i fizjoterapeutów.

Przedsięwzięcie odniosło niekwestionowany sukces. IAOM jest dziś uznaną w świecie, liczną i aktywną organizacją szkoleniową. Grono jej wykładowców tworzą doświadczeni lekarze oraz fizjoterapeuci, którzy ściśle współpracowali z takimi specjalistami, jak prof. James Cyriax, Freddy Kaltenborn, Andry Vleeming, prof. Vladimir Janda oraz Barry Wyke. Szkolenia w ramach systemu IAOM odbywają się w wielu krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych, Chile i Indiach.

Podstawowym założeniem szkoleń IAOM jest nauczenie kursantów sposobu przeprowadzenia dokładnego badania klinicznego i zdiagnozowania pacjenta, od tego bowiem zasadniczo zależy powodzenie jakiejkolwiek terapii. Techniki diagnostyczne i terapeutyczne są rezultatem praktycznego stosowania metod, które sprawdzają się w pracy klinicznej i których skuteczność została udowodniona w sposób naukowy.

Wraz z upływem lat i stałym postępem nauki zmieniały się zarówno techniki terapeutyczne, jak i podejście do badania pacjenta. Świadoma tej ewolucji organizacja IAOM nie tylko aktualizuje swoje treści naukowe wynikami badań z dziedziny biomechaniki, medycyny i terapii manualnej, ale także sama bierze czynny udział w programach badawczych. Takie podejście pozwala stworzyć dynamiczny i otwarty sposób diagnostyki i terapii, który z pierwowzoru metody Cyriaksa przekształcił się w kompleksowy system pracy z pacjentem, obejmujący elementy wielu metod, połączone w spójną i logiczną całość.

Jaka jest filozofia IAOM?

Szkolenie IAOM jest systemem, który łączy sprawdzone naukowo procedury diagnozy i terapii z doświadczeniem klinicznym. Dokładne badanie kliniczne i rozpoznanie jest niezbędne dla sukcesu każdego leczenia. Celem badania klinicznego jest uzyskanie jak najszerszej informacji przy jak najmniejszej liczbie prób, przy czym celem podstawowym jest badanie, które pozwala nam odnaleźć funkcję czy też tkankę odpowiedzialną za ból. Zrozumienie bólu jako „narzędzia diagnostycznego” pozwala lekarzowi bądź terapeucie przejąć kontrolę nad procesem gojenia i prawidłowo zaplanować terapię.

Dlaczego diagnostyka IAOM?

Jakość badania i procedury terapeutyczne mają ogromne znaczenie. Przejrzysty schemat procedur diagnostycznych pozwala na ich zastosowanie wobec każdego pacjenta, co przekłada się na oszczędność czasu i czytelną komunikację z innymi członkami zespołu, gwarantując jednocześnie jakość badania i minimalizując błędy diagnostyczne Choć procedura wydaje się najwłaściwszym sposobem ustalenia rozpoznania, wielu lekarzy i terapeutów podejmuje decyzje w odmienny sposób; zamiast budować diagnostykę różnicową opartą na historii i badaniu klinicznym, wolą korzystać ze skrótów i własnych doświadczeń (heurystyka). Takie podejście miewa, oczywiście, wiele zalet, jednak stosowanie wyłącznie takiej metody diagnozowania prowadzi często do nietrafnych dezyzji, nieporozumień, a w efekcie – do frustracji pacjenta. Dewizą IAOM jest powiedzenie profesora Jamesa Cyriaksa: „Czego nie wiesz, nie widzisz“.

Jak wygląda terapia IAOM?

System szkolenia IAOM bywa mylony z terapią Cyriaksa, chociaż nie ma z nią wiele wspólnego. Profesor James Cyriax był pionierem medycyny manualnej, a wielu spośród instruktorów IAOM było jego asystentami. W następstwie ciągłego udoskonalania systemu obecnie terapia IAOM zawiera w sobie elementy rozmaitych terapii – wszystko po to, aby po dokładnym zdiagnozowaniu chorego fizjoterapeuta potrafił swobodnie dobierać elementy terapii, której zostanie poddany pacjent. Warto przy tym zaznaczyć, że to terapia jest dobierana do pacjenta, nie zaś pacjent do terapii

W szkoleniu IAOM znajdziemy takie elementy terapii, jak: mobilizacje, manipulacje, techniki tkanek miękkich, rozciąganie, trening sensomotoryczny, trening sportowy, neuromobilizacje, wyciągi, a także omówienie leczenia farmakologicznego i sposobów jego zastosowania, zaopatrzenie ortopedyczne, plastrowanie oraz specjalne programy, np: dehydratacyjne i rehydratacyje stosowane w dyskopatii.

Co ważne, system pozwala określić np. kiedy nie podejmować terapii, a także ustalić okresy zastosowania danych działań, np: w stanach zapalnych lub po procedurach ortopedycznych.

Dlaczego IAOM?

IAOM jest systemem szkoleń przeznaczonych dla fizjoterapeutów i lekarzy, uczącym przede wszystkim myślenia klinicznego. Wykładają go lekarze i fizjoterapeuci. Każdy moduł szkolenia zawiera część opisową dotyczącą anatomii, biomechaniki, fizjologii i semiologii danego stawu. Po nim następuje część kliniczna dotycząca badania i terapii pacjentów. IAOM uczy, jak postępować z pacjentem, oferując schematy i procedury oparte na doświadczeniu klinicznym. Wnioskowanie kliniczne bazujące na najnowszej wiedzy pozwala osiągnąć wysoką skuteczność w terapii. Ogromną zaletą IAOM jest to, że stosowana nomenklatura oraz procedury są dobrze znane lekarzom wielu specjalności, co pozwala na efektywny kontakt i zrozumienie na linio fizjoterapeuta–lekarz. IAOM jest najbardziej rozwiniętym i zaawansowanym systemem diagnostyki i leczenia w ramach medycyny ortopedycznej; jest przy tym jednym z niewielu systemów, który pozwala w warunkach indywidualnej praktyki podjąć w sposób odpowiedzialny terapię z pacjentem. Jest systemem, w którym każda procedura i gest terapeutyczny są wynikiem wieloletnich doświadczeń klinicystów. Na tle oferowanej obecnie szerokiej gamy kursów IAOM wyróżnia się tym, że jest systemem pełnym, który najpierw odpowiada na pytania dotyczące problemów klinicznych i proponuje terapię w zależności od uzyskanych odpowiedzi.

Jaki jest program szkolenia?

Szkolenie IAOM składa się z dziesięciu modułów szkoleniowych – w sumie to 48 dni szkoleniowych, 350 godzin, około 3500 slajdów. Każdy moduł jest tłumaczony konsekutywnie. Uczestnicy otrzymują skrypt szkoleniowy.

Czy po ukończeniu danego modułu szkolenia mogę od razu rozpocząć terapię z pacjentem?

Tak. Program IAOM jest tak przygotowany, że pozwala terapeucie od razu pracować z pacjentem. Ogromny nacisk kładzie się na diagnostykę narządu ruchu. Takie podejście pozwala zrozumieć problemy kliniczne pacjentów. Jeśli wiemy, co leczyć, jeśli potrafimy określić etap rozwoju danej patologii u pacjenta, wówczas możemy w odpowiedni sposób zastosować techniki terapeutyczne. System szkolenia IAOM oferuje ogromny zasób technik i procedur terapeutycznych.

Ukończenie szkolenia IAOM daję terapeucie tę przewagę w zakresie diagnostyki klinicznej, że w razie potrzeby może on włączać techniki z innych metod, rozumiejąc co i dlaczego robi.

Czym różni się szkolenie IAOM od szkolenia Cyriaksa?

Profesor James Cyriax był pionierem medycyny manualnej, a wielu instruktorów IAOM było jego asystentami. W następstwie ciągłego udoskonalania systemu na przestrzeni 40 organizacja IAOM rozwinęła procedury diagnostyczne i terapeutyczne, toteż na dzień dzisiejszy ma ze szkoleniem Cyriaksa niewiele wspólnego. IAOM stale ewoluuje wskutek ciągłego poszerzania wiedzy i doświadczenia terapeutów praktykujących w klinikach ortopedyczno-neurologicznych. W terapii IAOM znajdziemy pełne procedury diagnozowania i terapii, specjalistyczne programy rehabilitacyjne, treningi specjalistyczne, treningi sensomotoryczne oraz mobilizacje, manipulacje, neuromobilizacje, techniki tkanek miękkich, tapowanie. Wszystkie te działania są ze sobą klinicznie powiązane, wynikają z praktyki klinicznej. IAOM jest metodą otwartą – stałe doskonalenie instruktorów, przegląd doniesień naukowych i ich weryfikacja w praktyce powodują, że w repertuarze IAOM pojawiają się cały czas nowe techniki i procedury.

Kto prowadzi szkolenie IAOM?

Szkolenie IAOM prowadzą instruktorzy i asystentci IAOM z Europy. Wszystkie moduły prowadzi Didi Van Pardon – senior instruktor z czterdziestoletnim stażem zawodowym, była asystentka Jamesa Cyriaksa oraz Dosa Winkela, uznana na świecie fizjoterapeutka medycyny ortopedycznej. Całe szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i klinicznym i jest firmowane przez IAOM.

Jacy pacjenci kwalifikują się do terapii wg schematów IAOM?

Do terapii kwalifikują się wszyscy pacjenci z zaburzeniami czynnościowymi i patologiami narządu ruchu – pacjenci ortopedyczni, pooperacyjni, zwłaszcza pacjenci bólowi oraz sportowcy.

Czy pacjent z problemami kręgosłupowymi czy też bólem kolana kwalifikuje się do terapii wg schematów IAOM?

Terapia stawów obwodowych wg schematów IAOM jest kompleksowym systemem diagnostyki i terapii, który wystarcza do skutecznej i bezpiecznej terapii pacjentów. Czterdziestoletnia historia i doświadczenie klinicystów IAOM w zakresie diagnostyki i terapii pacjentów z bólami kręgosłupa o różnej etiologii stanowi dziś wzorzec myślenia klinicznego i proceduralnego u pacjentów z bólami krzyża. Podejście kliniczne w połączeniu z najnowszą wiedzą pozwala wytłumaczyć problemy pacjentów oraz zaordynować skuteczną terapię. Opracowane procedury pozwalają monitorować skuteczność terapii, zmniejszając do minimum ryzyko nieprawidłowej diagnozy i terapii u pacjenta.

Jaki jest stosunek IAOM do innych metod?

IAOM jest systemem otwartym, który często czerpie z innych źródeł. Proces diagnozy i terapii zawiera wiele procedur zaczerpniętych z innych metod. Nie są jednak to elementy oderwane, ale wplecione w procedury IAOM, a kontekst, w jakim się pojawiają, zostaje dokładnie wyjaśniony. Nie można odrzucać czegoś, co od lat sprawdza się w praktyce; trzeba jednak wiedzieć, dlaczego dane techniki warto w danym przypadku zastosować.

Czy IAOM współpracuje z lekarzami?

Istotnymi elementami terapii IAOM są współpraca z lekarzami i badania naukowe. Lekarze będący fachowcami w swoich dziedzinach, rozumiejący potrzebę i sens stosowania terapii manualnej, mają ogromny wkład w szkolenie fizjoterapeutów. Partnerskie połączenie ortopedii i terapii manualnej daje najlepsze efekty w zakresie diagnozowania i terapii pacjentów.

Czy wszystkie zaburzenia narządu ruchu możemy leczyć wg procedur IAOM?

Jak najbardziej, pod warunkiem, że jesteśmy pewni, iż nie zagraża to pacjentowi i ma sens z klinicznego punktu widzenia. Dzięki IAOM możemy tę pewność uzyskać.

Kontakt

Koordynator szkoleń

Katarzyna Dadas, Jagoda Dziekańska

tel. 533 606 606

email: fizjoszkolenia@gmail.com

Centrum Szkoleniowe

CENTRUM SPORTÓW UMYSŁOWYCH

ul. Polinezyjska 10

Warszawa-Ursynów

Google Maps

Dane do wpłat

Alior Bank 61 2490 0005 0000 4510 8982 4253

Fizjoklinika s.c.

ul. Nowogrodzka 62c

02-002 Warszawa

Wyślij potwierdzenie wpłaty

Fizjoklinika

Ul. Nowogrodzka 62c

02-002 Warszawa

tel. 533 606 606

fizjoklinika.com